Onze school

Onderwijslocatie Het Tij biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar. Het merendeel van de leerlingen heeft een stoornis binnen het autistisch spectrum. De onderwijsinspectie heeft onze school het basisarrangement toegekend. Dit houdt in dat onze school voldoende kwaliteit heeft. Uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat je mag verwachten van de school. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. De school krijgt basistoezicht en daarmee het vertrouwen van de inspectie. Dit geldt zolang de jaarlijkse analyse uitwijst dat er geen risico's zijn.

In de onderstaande bijlage (PDF) treft u het volledige rapport van de Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tevens kunt u voor meer informatie over onze school rechts in het menu een keus maken uit de volgende pagina's: